پالیزدار یا پالیزکن!

استاد محمود بعد از اینکه هی چپ و راست میگفت من اونها روکه چوب لاچرخ دولت میزارن معرفی میکنم و من "ال" میکنم" بل"  میکنم اونا که بخور بخور میکنن اسماشونو رو میکنم... و هی روش نشود که معرفی کنه  نهایتا" رو آورده به استعداد یابی در دنیای سیاست... این بابا هم گمنامه هم جویای نام هم انگیزه داره... منتها اگه فامیلیشو عوض کن فکر کنم موفق باشه ... این دادا" پالیزدار" موز خیلی دوست داره ولی از اون بیشتر پوستشو دوست داره! که بندازه زیره پای از ما بهترون... غافل از اینکه این از ما بهترون کلی اسکی بازن! فعلا آقا رو گرفتن بر ا دست گرمی! آقا کاشانی امام جمعه هم که یه کم لیز خورده یه کوچول براش اومد...

/ 0 نظر / 13 بازدید