ویزا شنگن

موفق به گرفتن ویزا شنگن از ایتالیا شدیم!! همه چیز داره برای کار بزرگ آماده میشه... !!! برنامه رو نوشتم و کارهای نهایی داره انجام میشه ... سفر رویایی به یونان و ایتالیا روی زمییییییییین از شدت هیجان گاهی خوابم نمیبره!!  برآورد مسافت 10000 کیلومتر... برای گرفتن کارت کمپینگ مشکلاتی داریم که امیدوارم حل شه ظرف 20 روز آینده وگرنه باید کارت رو از ترکیه تهیه کنیم که مشکلاتی خواهد داشت

/ 0 نظر / 22 بازدید