سفر زمینی به اروپا روز اول

ساعت 1 صبح روز اول فروردین به سمت فرودگاه امام خمینی حرکت کردیم و ساعت 2 فرودگاه بودیم و بعد از طی مراحل اداری و البته سوال پیچ هواپیمایی اوکراین و گرفتن عکس از ویزای شنگن داخل پاس سوار هواپیما شدیم و پرواز آغاز شد هواپیما کوچیک بود دو ردیف با دو صندلی ... هزینه عوارض هم نفری 75 هزار تومان بود که کوچیک و بزرگ هم نداره به ازای هر پاس اخذ میشه... پرواز خوبی بود با کیترینگ قابل قبول. با 15 دقیقه تاخیر رسیدیم کیف و قاعدتا باید به سالن ترانزیت هدایت میشدیم تا برای پرواز به میلان آماده بشیمولی این اتفاق نیفتاد ظاهرا از شانس ما اعتصاب چند ساعته ای در بعضی از فرودگاههای ایتالیا در جریان بود. اعتراض ما عده محدود هم که 10 نفر نمیشدیم برای هدایت به سالن ترانزیت کارگر نشده ولی بعد از مدت زمان قابل توجه ما متصدی اون قسمت رو متوجه برد کردیم که داشت از مسافرین میلان برای آخرین بار میخواست که سوار هواپیما بشن!! خلاصه بصورت "دو" و با اسکورت ویژه ما رو رسوندن به هواپیما ولی در مجموع علت اصلی تاخیر رو متوجه نشدیم بهر حال پرواز به خوبی انجام شد و با تاخیر خیلی کمی رسیدیم میلان فرودگاه مالپنزا... بعد با استفاده از قطار خودمونو رسوندیم به ایستگاه مرکزی قطار در شهر میلان و از ایستگاه تا هتل محل اقامت فاصله کمی بود که پیاده طی کردیم... بعد از جابه جایی و کمی استراحت رفتیم به سمت "دومو" DOUMO کلیسای اصلی شهر و بعد از صرف شام و استفاده از فضای فوق العاده اطراف این کلیسا به هتل برگشتیم و از فرط خستگی بیهوش شدیم

/ 0 نظر / 47 بازدید