بانک ملی - بانک ایران و اروپا

بحث تحریم های جدید گروه 5+1 روز به روز داغ تر میشه... گل سرسبد تحریم های احتمالی مربوط میشه به تحریم بانک ملی. فارغ از این بحث که ایران در حال انتقال دارایی هاش از کشورهای غربیه تاسیس شعبه یک بانک اروپایی در تهران هم جالب توجه در کوران بحث تحریم واقعا" افتتاح چنین بانکی چه مفهومی میتونه داشته باشه؟! سیاست یک بام و دوهوا و ماهیگیری از آب گل آلود

/ 0 نظر / 19 بازدید