سفر زمینی به ترکمنستان و ازبکستان - روز دوازدهم

امروز یکی از ما چهار نفر از ما جدا شد و صبح زود رفت به فرودگاه هم خوشحال بودیم هم ناراحت بهر حال ... شب قبل منتظر بودیم شاید برای نفر دوم بلیط جور بشه که نشد ولی صبح تصمیم گرفتیم زنگ بزنیم که نهایتا" آقای نظامی گفتند بیائید فرودگاه شاید بشه ما هم معطل نکردیم و سریع خودمون رو رسوندیم فرودگاه خوشبختانه جا باز شد و نفر دوم هم از ما جدا شد. و بازهم تشکر هزینه بلیط یکطرفه به تهران 346 دلار شد که واقعا" سنگین بود ولی چاره ای هم نبود ... شب ما باز هم به کنسرت هال رفتیم و یه برنامه فوق العاده زیبای باله دیدیم سالن باز هم پر پر بود... زیرساخت هایی که روسها در این کشور ایجاد کردن واقعا" مثال زدنیه ولی با روند مهاجرت روسها و برگشتشون به سرزمین ابا اجدادیشون وی بی عرضه گی ازبک ها و از همه مهمتر اسلام ناب محمدی همه چی به مرور از بین خواهد رفت البته این پیش بینی منه...

/ 0 نظر / 37 بازدید