داستان مظاهری و احمدی نژاد

بازم تا خواست آب ها از آسیاب بیفته شنیدیم که آقای مظاهری یک مقاله منتسب به خودش رو تو یه نشریه هلندی تکذیب کرده ... فکر کنم ایشون برای اینکه حرفهاش رنگ و بوی جناحی نگیره یه جا مقاله داده که بهانه دست بعضی ها نیفته ولی داستان از این قرار که وقتی احمدی نژاد به مظاهری گفت : ای بابا! اگه قراره تو هم مثل ابراهیم شیبانی حرف بزنی که کلاهمون میره توهم !!آخبنده خدا آقای مظاهری مونده راه سلف خودش رو بره یا که نرخ بهره رو بی سروصدا بیاره پائین چپ و راست شعار اقتصادی نده...

/ 2 نظر / 12 بازدید
سودی یشم سیاه

سلام سیاستو بیخیال چشمانت از آن من است چه بخواهی و چه نخواهی..............