قطر آسیا

خوب در اوج نامیدی فکر سفر همیشه امیدوارکنندس... اون چیزی که در فکرم هست اینه یه ویزا ترانزیت آذربایجان(البته حتما" مولتی باشه) و یه ویزا روسیه

از اینجا میریم داغستان روسیه و به مسکو و سن پترزبورگ وبعد خیلی راحت برنمیگردیم!!

آره..... میریم تا ولادی وستک چیزی نیست 9000 کیلومتر ....  اگه از اونجا هواپیما گیر بیاد میریم کامچاتکا مجبوریم چون راه زمینی وجود نداره

رفت وبرگشت میشه 25000 کیلومتر اگه متوسط روزی 500 تا بریم (چون میدونم که جاده ها زیاد جالب نیست) حدود 2 ماه زمان میخواهیم

البته یه لادا هم لازم داریم ماشین غیر لادا یعنی موندت تو روسیه برای همیشه!!!

فکر این برنامه  هم آدمو دیوانه میکنه (قطر آسیا)

یه مشکل کوچیک هم هست یه اسپانسر میخواهیم !!!

این برنامه منو آروم میکنه....

/ 0 نظر / 22 بازدید