گالری عکس

معمولا" هنرمندا از شرایط حاکم بر فضای سیاسی اثر های مختلفی میگیرن یه عدد گوشه میگیرن یه عده بی تفاوتن و یه عده فعال میشن

تو این گیر و دار گالری عکسهای خانم هدیه تهرانی خبرساز شده از دو جهت یکی به خاطر اینکه چرا پا تو کفش عکاسا کرده و دومی خرید  آقای اسفندیار رحیم مشایی که ظاهرا" گروترین اثر رو خریداری کرده...

از اینکه آقای رحیم مشایی همیشه خبرسازه بگذریم چهره های مردمی یا به عبارتی کسایی که مردم دوسشون دارن همیشه مورد توجه نظام حاکم هستن خصوصا" وقتی سیستم در موضع ضعف باشه این توجه بیشتر میشه که این نمونه بارز اونه

البته کاسبی کردن تو این شرایط از نظر خیلی ها باعث آزردگی خاطره اونم در حالتی که ممکنه طرف اصلا" نیاز هم نداشته باشه! در این حالت ممکنه خواسته یا ناخواسته اعتباریه شخصیت هنری هزینه بشه...

مردم همون قدر که فراموشکارن همون قدر هم بخاطر میسپارن!!!

 

/ 0 نظر / 14 بازدید