سفر زمینی به اروپا روز پنجم

روز پنجم

خوب حول و حوش ظهر حرکت رو به سمت زوریخ شروع کردیم جاده فوق العاده بود از همه نظر ... امکاناتی که در یه پمپ بنزین کوچیک بین راهی بود منو افسرده کرد!! ما کجاییم اینا کجان... بهر حال مسافت 300 کیلومتر حدودا به راحتی و با چندین توقف طی کردیم و البته واقعا دلمون نمیخواست این راه تموم بشه! چشم انداز های بینظیر ... دریاچه... جنگل... در نزدیکی زوریخ خوردیم به ترافیک البته برای مدت کوتاهی ولی خوب حجم ماشین های ورودی به شهر بالا بود... بعد از رسیدن به هتل محل اقامت خیلی سریع مستقر شدیم و چون وقت داشتیم تصمیم گرفتیم بریم شهر ولی وقتی رفتیم ساعت از 6 گذشته بود و شهر مثل شهر ارواح بود! اینجا ساعت 6 به بعد همه جا تعطیل میشه بغیر از یکسری اماکن خاص در نتیجه بعد از خرید شام و مایحتاج برگشتیم هتل و استراحت کردیم... یادم رفت بگم سر راه ما از شهر لوزان عبور کردیم والبته توقف کوتاهی داشتیم و حیف که در برنامه ما دیدار این شهر گنجانده نشده بود انقدر تایم داشتیم که ناهار رو اونجا صرف کنیم.... 

/ 0 نظر / 107 بازدید